Administrasie & Fooie 2021

 

 

 

Voldag (alle ouderdomme) - R2 100.00 (Per maand)

Halfdag (alle ouderdomme) - R1 550.00 (Per maand)

 

2 kinders en meer afslag - R200.00 (voldag)

2 kinders en meer afslag - R100.00 (halfdag)

   Etes/verversings word by skool voorsien en is ingesluit by fooie. 

Indien u die skoolgeld vooruitbetaal tot November kry u 10% afslag betaalbaar in Januarie.

Geen naskool is beskikbaar nie en geen dag tot dag kleuters nie.

 

REGISTRASIE - R400.00 (eenmalige betaling - moet voor 7 Jan 2021      

                                         betaal wees)

Sluit in:

  1. T-hemp

  2. Algemene aankope (kuns, bak en brou, opvoedkundige aparate)

  3. Kommunikasie boekie

  4. Sanitasie/Skoonmaakmiddels

  5. Instappies

Uitstappies is nie ingesluit nie en sal betaalbaar wees per kind waar van toepassing is soos op die jaarprogram aangedui word. 

Uitstappies is net van toepassing op ouderdom 3 - 5 jaar

 

Skryfbehoeftes 2021

Gr RR (Dolfyne klas) = R650 vir die jaar

Gr RRR (Leeutjie klas) = R510 vir die jaar

Gr RRRR (Beertjie klas) = R320 vir die jaar

Alle skryfbehoeftes word deur skool aangekoop.

Skryfbehoefte gelde moet asb saam met registrasiegeld betaal wees teen

7 Januarie 2021

Kinders ontvang hul skryfbehoeftes in 2021

 

Benodigdhede (moet deur ouer verskaf word, maandeliks)

Babas:  3 x Wipes, doeke, boudsalf, formule melk

Peuters:  3 x pakke wipes

Kleuters:  2 x Wipes per maand

 

SKOOLURE (skoolprogram begin stiptelik 8:00

Voldag:    6:30 17:30 (Boete van R30 vir elke 5 min)

Halfdag:  6:30 13:00 (Boete van R30 vir elke 5 min)

 

LET ASB OP DIE VOLGENDE

  1. Een maand skriftelike kennisgewing indien u kind die skool verlaat.

  2. Skoolgelde is vooruitbetaalbaar voor of op die 7de van elke maand.

BANKBESONDERHEDE

ABSA Bank

Hercules tak:  632005

Rekening houer:  Rinkel Krinkel Kleuterskool

Rekening nommer:  4057692589

Verw:  U kind se naam en van

 

Registrasie Vorm kan hier afgelaai word - Afrikaans / Engels

 

Waar klein mensies groot drome droom